La recherche du mot ogiltig a 5 plusieurs résultats
Aller à
SV Suédois FR Français
ogiltig (a) [rättsvetenskap] nul (a) {m} [rättsvetenskap]
ogiltig (a) [rättsvetenskap] invalide (a) {m} [rättsvetenskap]
ogiltig (a) [rättsvetenskap] annulé (a) [rättsvetenskap]
ogiltig (a) [rättsvetenskap] nul et non avenu (a) [rättsvetenskap]
ogiltig (a) [rättsvetenskap] non valide (a) [rättsvetenskap]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour ogiltig FR Traductions
förfallen [utgången] vieux {m}
kraftlös [utgången] sans vigueur
slut [förbi] n à bout de forces (adj)
ute [förbi] dehors {m}
förgången [förbi] passé {m}
omodern [ej gällande] désuet
föråldrad [ej gällande] démodé
ålderdomlig [ej gällande] historique {m}
passé [ej gällande] démodé
förlegad [ej gällande] vieille {f}
betydelselös [likgiltig] subordonné {m}
oväsentlig [likgiltig] détail {m}
ovidkommande [likgiltig] étranger {m}
omotiverad [likgiltig] gratuit
irrelevant [likgiltig] en dehors de la question