La recherche du mot föråldrad a 42 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
föråldrad (a) [sedvänja] désuet (a) [sedvänja]
föråldrad (a) [gammalmodig] obsolète (a) [gammalmodig]
föråldrad (a) [omodern] obsolète (a) [omodern]
föråldrad (a) [sedvänja] obsolète (a) [sedvänja]
föråldrad (a) [språk] obsolète (a) [språk]
SV Suédois FR Français
föråldrad (a) [gammalmodig] vieilli (a) [gammalmodig]
föråldrad (a) [omodern] vieilli (a) [omodern]
föråldrad (a) [sedvänja] vieilli (a) [sedvänja]
föråldrad (a) [språk] vieilli (a) [språk]
föråldrad (a) [gammalmodig] désuet (a) [gammalmodig]
föråldrad (a) [omodern] désuet (a) [omodern]
föråldrad obsolète
föråldrad (a) [språk] désuet (a) [språk]
föråldrad (a) [gammalmodig] tombé en désuétude (a) [gammalmodig]
föråldrad (a) [omodern] tombé en désuétude (a) [omodern]
föråldrad (a) [sedvänja] tombé en désuétude (a) [sedvänja]
föråldrad (a) [språk] tombé en désuétude (a) [språk]
föråldrad (a) [gammalmodig] périmé (a) [gammalmodig]
föråldrad (a) [omodern] périmé (a) [omodern]
föråldrad (a) [sedvänja] périmé (a) [sedvänja]
föråldrad (a) [språk] périmé (a) [språk]
föråldrad (a) [sedvänja] passé de mode (a) [sedvänja]
föråldrad (a) [omodern] suranné (a) [omodern]
föråldrad (a) [sedvänja] suranné (a) [sedvänja]
föråldrad (a) [språk] suranné (a) [språk]
föråldrad (a) [gammalmodig] démodé (a) [gammalmodig]
föråldrad (adj) [no longer fashionable] démodé (adj) [no longer fashionable]
föråldrad (a) [omodern] démodé (a) [omodern]
föråldrad (a) [sedvänja] démodé (a) [sedvänja]
föråldrad (a) [språk] démodé (a) [språk]
föråldrad (a) [gammalmodig] passé de mode (a) [gammalmodig]
föråldrad (a) [omodern] passé de mode (a) [omodern]
föråldrad (a) [gammalmodig] suranné (a) [gammalmodig]
föråldrad (a) [språk] passé de mode (a) [språk]
föråldrad (a) [gammalmodig] dépassé (a) [gammalmodig]
föråldrad (a) [omodern] dépassé (a) [omodern]
föråldrad (a) [sedvänja] dépassé (a) [sedvänja]
föråldrad (a) [språk] dépassé (a) [språk]
föråldrad (a) [gammalmodig] antique (a) [gammalmodig]
föråldrad (a) [omodern] antique (a) [omodern]
föråldrad (a) [sedvänja] antique (a) [sedvänja]
föråldrad (a) [språk] antique (a) [språk]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour föråldrad FR Traductions
eftersatt [primitiv] alakynnessä (adj)
stillastående [primitiv] n seisova (adj)
gammal [urmodig] vanha
förlegad [gammal] vanha
passé [förlegad] kulunut
slut [passerad] n uupunut
ålderstigen [gammaldags] vanha
fossil [före syndafloden] (u fossiili
efterbliven [efter sin tid] viivästynyt (adj)
gammaldags [ålderdomlig] konservatiivinen (n adj)
utsliten [ålderdomlig] kulunut