La recherche du mot rozprawa a 2 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
rozprawa(n)[proces sądowy]{f} procès(n){m}[proces sądowy]
rozprawa(n adj v)[appearance at judicial court]{f} procès(n adj v){m}[appearance at judicial court]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour rozprawaFRTraductions
projekt[praca]design
utwór[praca]mdeposit
czynność[praca]fact
aktywność[praca]activity
zajęcie[praca]resource
robota[praca]fwork
praca[praca]frunning
proces[proces sądowy]mact
sprawa[proces sądowy]fcase
burza mózgów[debata, dyskusja]brainstorming
dysputa[debata, dyskusja]fdisputation
debata[debata, dyskusja]debate
dyskusja[debata, dyskusja]fdiscussion
dysertacja[traktat]fdissertation
porozumienie[traktat]nunderstanding
pakt[traktat]mpact
umowa[traktat]fdeal
układ[traktat]mtreaty
traktat[traktat]mtreatise