La recherche du mot porozumienie a 7 plusieurs résultats
PLPolonaisFRFrançais
porozumienie{n} accord{m}
porozumienie(n)[state whereby several parties share a view or opinion]{n} accord(n){m}[state whereby several parties share a view or opinion]
porozumienie(n)[The state of being settled]{n} solution(n){f}[The state of being settled]
porozumienie{n} agrément{m}
porozumienie(n)[The state of being settled]{n} règlement(n){m}[The state of being settled]
PLPolonaisFRFrançais
porozumienie{n} contrat{m}
porozumienie(n v adj)[agreement, arrangement]{n} contrat(n v adj){m}[agreement, arrangement]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour porozumienieFRTraductions
układ[porozumienie]mformat{m}
pakt[umowa]mpacte{m}
kontrakt[umowa]mcontrat{m}
umowa[umowa]fcontrat{m}
zgoda[stan pozbawiony konfliktów, pojednanie]conciliation{f}
wymiana[komunikacja]ftroc{m}
łączność[komunikacja]fcommunication{f}
komunikacja[komunikacja]fcommunication{f}
kompromis[uzgodnienie, zgoda]mcompromis{m}
traktat[dokument potwierdzający uzgodnione warunki]mtraité{m}
dysertacja[traktat]fthèse{f}
rozprawa[traktat]fprocès{m}
pokój[porozumienie, które kończy spór]mpièce{f}
ugoda[porozumienie, które kończy spór]fconformité{f}