La recherche du mot praca a 10 plusieurs résultats
PLPolonaisFRFrançais
praca(n){f} ouvrage(n){m}
praca(n){f} travail(n){m}
praca(n){f} besogne(n){f}
praca(n){f} tâche(n){f}
praca(n){f} labeur(n)
PLPolonaisFRFrançais
praca(n v)[effort expended on a particular task]{f} travail(n v){m}[effort expended on a particular task]
praca(n v)[labour, employment, occupation, job]{f} travail(n v){m}[labour, employment, occupation, job]
praca(n v)[place where one is employed]{f} travail(n v){m}[place where one is employed]
praca(n v)[labour, employment, occupation, job]{f} création(n v){f}[labour, employment, occupation, job]
praca(n v)[labour, employment, occupation, job]{f} œuvre(n v){f}[labour, employment, occupation, job]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour pracaFRTraductions
projekt[praca]projektering
utwór[praca]mværk{n}
zajęcie[praca]branche(n adj)
robota[praca]farbejde
zawód[zawód]mfag{n}
dzieło[dzieło literackie lub muzyczne]nværk{n}
zadanie[coś, co należy wykonać]nopgave
funkcja[pozycja w hierarchii zawodowej]ffunktion
stanowisko[pozycja w hierarchii zawodowej]nfunktion