La recherche du mot przykładny a un résultat
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
przykładny(adj n)[good enough to serve as an example to others] exemplaire(adj n){m}[good enough to serve as an example to others]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour przykładnyFRTraductions
sumienny[poważnie traktujący swoje obowiązki]acribia{f}
solidny[poważnie traktujący swoje obowiązki]robusta(adj n)
poważny[poważnie traktujący swoje obowiązki]imperdonabile
uczciwy[poważnie traktujący swoje obowiązki]onesto
pilny[poważnie traktujący swoje obowiązki]diligente
wartościowy[pozytywny]pregevole
pracowity[pilny]laborioso
troskliwy[pilny]premuroso
skrupulatny[pilny]meticoloso{m}
gorliwy[pilny]avido
dokładny[pilny]esatto