La recherche du mot obowiązkowy a 3 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
obowiązkowy(a)[będący czyimś obowiązkiem] assidu(a)[będący czyimś obowiązkiem]
obowiązkowy(a)[będący czyimś obowiązkiem] obligatoire(a)[będący czyimś obowiązkiem]
obowiązkowy(a)[będący czyimś obowiązkiem] consciencieux(a)[będący czyimś obowiązkiem]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour obowiązkowyFRTraductions
sumienny[poważnie traktujący swoje obowiązki]consciencieux
solidny[poważnie traktujący swoje obowiązki]robuste
rzetelny[poważnie traktujący swoje obowiązki]solide
przykładny[poważnie traktujący swoje obowiązki]exemplaire{m}
poważny[poważnie traktujący swoje obowiązki]sérieux{m}
uczciwy[poważnie traktujący swoje obowiązki]honnête
pilny[poważnie traktujący swoje obowiązki]diligent
odpowiedzialny[poważnie traktujący swoje obowiązki]comptable{m}
konieczny[będący czyimś obowiązkiem]essentiel{m}
pracowity[pilny]laborieux
troskliwy[pilny]soucieux
skrupulatny[pilny]minutieux
gorliwy[pilny]impatient
dokładny[pilny]exact
słowny[pilny]verbal