La recherche du mot poważny a 8 plusieurs résultats
PLPolonaisFRFrançais
poważny(a) sérieux(a){m}
poważny(n v adj)[having a sense of seriousness] grave(n v adj)[having a sense of seriousness]
poważny(adj)[very bad or intense] grave(adj)[very bad or intense]
poważny(adj)[expressing bad consequences] extrême(adj){m}[expressing bad consequences]
poważny(adj)[expressing bad consequences] terrible(adj)[expressing bad consequences]
PLPolonaisFRFrançais
poważny(adj)[important; weighty; not trifling; leaving no room for play] sérieux(adj){m}[important; weighty; not trifling; leaving no room for play]
poważny(adj)[without humor or expression of happiness] sérieux(adj){m}[without humor or expression of happiness]
poważny(adj)[without humor or expression of happiness] sérieuse(adj){f}[without humor or expression of happiness]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour poważnyFRTraductions
patetyczny[będący wyrazem dostojeństwa, powagi]pathétique{m}
dostojny[będący wyrazem dostojeństwa, powagi]digne
niebezpieczny[wywołujący niepokój, obawy]dangereux
groźny[wywołujący niepokój, obawy]formidable(informal)
sumienny[poważnie traktujący swoje obowiązki]consciencieux
solidny[poważnie traktujący swoje obowiązki]robuste
rzetelny[poważnie traktujący swoje obowiązki]solide
przykładny[poważnie traktujący swoje obowiązki]exemplaire{m}
uczciwy[poważnie traktujący swoje obowiązki]honnête
pilny[poważnie traktujący swoje obowiązki]diligent
obowiązkowy[poważnie traktujący swoje obowiązki]consciencieux
odpowiedzialny[poważnie traktujący swoje obowiązki]comptable{m}
pracowity[pilny]laborieux
troskliwy[pilny]soucieux
skrupulatny[pilny]minutieux
gorliwy[pilny]impatient
dokładny[pilny]exact
słowny[pilny]verbal