La recherche du mot raptar a 16 plusieurs résultats
ES Espagnol FR Français
raptar (v) [amor] détourner (v) [amor]
raptar (v) [crimen] détourner (v) [crimen]
raptar (v) [amor] enlever (v) [amor]
raptar (v) [crimen] enlever (v) [crimen]
raptar (v) [to take away] enlever (v) [to take away]
raptar (v n) [to steal] arracher (v n) [to steal]
raptar (v n) [to steal] s'emparer de (v n) [to steal]
raptar (v) [amor] ravir (v) [amor]
raptar (v) [crimen] ravir (v) [crimen]
raptar (v) [to take away] ravir (v) [to take away]
raptar (v n) [to steal] voler (v n) [to steal]
raptar (v) [amor] kidnapper (v) [amor]
raptar (v) [crimen] kidnapper (v) [crimen]
raptar (v) [amor] pirater (v) [amor]
raptar (v) [crimen] pirater (v) [crimen]
raptar (v n) [to steal] piquer (v n) [to steal]

Espagnol Français traductions

ES Synonymes pour raptar FR Traductions
estuprar [violar] skända
profanar [violar] vanhelga
abusar [violar] missbruka
forzar [violar] tvinga
retener [secuestrar] internera
detener [secuestrar] arrestera
llevar [secuestrar] sporra
encerrar [secuestrar] låsa in
violar [profanar] ta