La recherche du mot bind a 12 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
bind (n v) [''transitive'' connect] lier (n v) [''transitive'' connect]
bind (v) [liquid] lier (v) [liquid]
bind (v) [promise] lier (v) [promise]
bind (v) [tie together] lier (v) [tie together]
bind (v) [liquid] épaissir (v) [liquid]
bind (v) [books] relier (v) [books]
bind (v) [family] relier (v) [family]
bind (v) [tie together] attacher (v) [tie together]
bind (v) [obligate] forcer (v) [obligate]
bind (v) [obligate] imposer (v) [obligate]
bind (v) [obligate] obliger (v) [obligate]
bind (v) [family] rattacher (v) [family]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour bind FR Traductions
fasten [joining] häfta
connect [joining] förbinda
affix [joining] affix {n}
hitch [joining] ryck {n}
join [joining] skarv (u)
attach [joining] bifoga
staple [attach] krampa (u)
tack [attach] stift {n}
hook [attach] koppla
lock [action] hårlock (u)
close [action] nära
tighten [action] strama åt
tie [action] bindebåge (n v)
padlock [action] hänglås {n}
clinch [action] gå i närkamp
secure [action] betrygga
constrain [confine] begränsa
yoke [confine] ok (u)
border [confine] rabatt (u)
truss [confine] stötta