La recherche du mot kort a 54 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
kort (a) [allmän] {n} court (a) {m} [allmän]
kort (a) [distans] {n} petit (a) {m} [distans]
kort (a) [hår] {n} petit (a) {m} [hår]
kort (adj adv n v) [of a person, of comparatively little height] {n} petit (adj adv n v) {m} [of a person, of comparatively little height]
kort (a) [storlek] {n} petit (a) {m} [storlek]
SV Suédois FR Français
kort (a) [tid] {n} petit (a) {m} [tid]
kort (a) [uppförande] {n} abrupt (a) [uppförande]
kort (a) [allmän] {n} bref (a) [allmän]
kort (a) [distans] {n} bref (a) [distans]
kort (adj adv n v) [having little duration] {n} bref (adj adv n v) [having little duration]
kort (a) [hår] {n} bref (a) [hår]
kort (adj adv n v) [of a person, of comparatively little height] {n} bref (adj adv n v) [of a person, of comparatively little height]
kort (a) [storlek] {n} bref (a) [storlek]
kort (a) [tid] {n} bref (a) [tid]
kort (a) [allmän] {n} petit (a) {m} [allmän]
kort (a) [distans] {n} court (a) {m} [distans]
kort (adj adv n v) [having a small distance between ends or edges] {n} court (adj adv n v) {m} [having a small distance between ends or edges]
kort (adj adv n v) [having little duration] {n} court (adj adv n v) {m} [having little duration]
kort (a) [hår] {n} court (a) {m} [hår]
kort (a) [storlek] {n} court (a) {m} [storlek]
kort (a) [tid] {n} court (a) {m} [tid]
kort (a) [allmän] {n} ras (a) [allmän]
kort (a) [distans] {n} ras (a) [distans]
kort (a) [hår] {n} ras (a) [hår]
kort (a) [storlek] {n} ras (a) [storlek]
kort (a) [tid] {n} ras (a) [tid]
kort (a) [uppförande] {n} cassant (a) [uppförande]
kort (a) [uppförande] {n} rude (a) [uppförande]
kort (n) [samling] {n} image (n) {f} [samling]
kort (a) [uppförande] {n} désagréable (a) [uppförande]
kort (a) [uppförande] {n} brusque (a) [uppförande]
kort {n} photographie {f}
kort (n) [allmän] {n} carte (n) {f} [allmän]
kort (n v) [flat, normally rectangular piece of stiff paper, plastic etc.] {n} carte (n v) {f} [flat, normally rectangular piece of stiff paper, plastic etc.]
kort (n) [samling] {n} carte (n) {f} [samling]
kort (a) [uppförande] {n} vulgaire (a) [uppförande]
kort (a) [uppförande] {n} grossier (a) [uppförande]
kort (a) [uppförande] {n} gros (a) {m} [uppförande]
kort (a) [uppförande] {n} sec (a) [uppförande]
kort (a) [uppförande] {n} bourru (a) [uppförande]
kort (a) [uppförande] {n} carré (a) {m} [uppförande]
kort (n) [allmän] {n} image (n) {f} [allmän]
kort (a) [uppförande] {n} fruste (a) [uppförande]
kort (a) [uppförande] {n} brutal (a) [uppförande]
kort (a) [uppförande] {n} cru (a) [uppförande]
kort (a) [uppförande] {n} impoli (a) [uppförande]
kort (a) [allmän] {n} succinct (a) [allmän]
kort (a) [distans] {n} succinct (a) [distans]
kort (a) [hår] {n} succinct (a) [hår]
kort (a) [storlek] {n} succinct (a) [storlek]
kort (a) [tid] {n} succinct (a) [tid]
kort (n v) [flat, normally rectangular piece of stiff paper, plastic etc.] {n} fiche (n v) {f} [flat, normally rectangular piece of stiff paper, plastic etc.]
kort {n} photo {f}
kort {n} petit {m}

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour kort FR Traductions
sur [brysk] sur
trubbig [brysk] sløv (adj n v)
torr [kallsinnig] tør
kylig [kallsinnig] Kølig (adj n v)
låg [liten] mørk
kortfattad [knapphändig] koncis
koncis [knapphändig] koncis
knapp [knapphändig] knap
gen [nära] (u gen
liten [kortväxt] liden
kall [korthuggen] n funktion
tjock [koncentrerad] fed
misslyckas [komma till korta] slå fejl (v n)
vy [vykort] udsigt (n v)
foto [vykort] n fotografi
brevkort [vykort] postkort
blad [lapp] n side
blankett [lapp] blanket
sedel [lapp] (u pengeseddel
biljett [lapp] (u billet