La recherche du mot obszerny a 8 plusieurs résultats
PLPolonaisFRFrançais
obszerny(a)[zawierający mnóstwo szczegółów] détaillé(a)[zawierający mnóstwo szczegółów]
obszerny(a)[zawierający mnóstwo szczegółów] compréhensif(a)[zawierający mnóstwo szczegółów]
obszerny(a)[dużych rozmiarów] étendu(a)[dużych rozmiarów]
obszerny(a)[dużych rozmiarów] large(a){m}[dużych rozmiarów]
obszerny(a)[dużych rozmiarów] spacieux(a)[dużych rozmiarów]
PLPolonaisFRFrançais
obszerny(adj n)[very large or wide (literally or figuratively)] vaste(adj n)[very large or wide (literally or figuratively)]
obszerny(adj n)[very large or wide (literally or figuratively)] immense(adj n)[very large or wide (literally or figuratively)]
obszerny(adj)[large; great in size] ample(adj)[large; great in size]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour obszernyFRTraductions
różnorodny[szeroki]divers
wszechstronny[szeroki]exhaustif
daleki[szeroki]lointain{m}
rozległy[szeroki]étendu
szeroki[szeroki]large{m}
bezgraniczny[bezkresny]illimité
nieskończony[bezkresny]infini{m}
wieczny[bezkresny]perpétuel
przestronny[przestronny]ample
ogromny[obejmujący duży obszar]énorme
obfity[obejmujący duży obszar]abondant
gigantyczny[dużych rozmiarów]gigantesque
znaczny[dużych rozmiarów]significatif
przestrzenny[dużych rozmiarów]spatial
wielki[dużych rozmiarów]grand
duży[dużych rozmiarów]grand
ekstensywny[zawierający mnóstwo szczegółów]extensif
wyczerpujący[zawierający mnóstwo szczegółów]éreintant
drobiazgowy[zawierający mnóstwo szczegółów]minutieux
szczegółowy[zawierający mnóstwo szczegółów]minutieux