La recherche du mot wielki a 4 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
wielki(a) grand(a)
wielki(adj int n adv)[important title] grand(adj int n adv)[important title]
wielki gros{m}
wielki(adj int n adv)[important title] grande(adj int n adv)[important title]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour wielkiFRTraductions
mocny[mocny, wielki]強烈な(adj adv)
okrutny[mocny, wielki]惨い(adj v)
duży[mający duży wymiar pionowy]大きい(ōkii)
wysoki[mający duży wymiar pionowy]高い(takai)
wspaniały[wysoki]壮大な(adj n)
znaczny[duży]重要(adj)
niezwykły[wyróżniający się, wybitny]変わった(adj n)
solidny[dość duży, spory, znaczny]強力な(adj adv)
znaczący[dość duży, spory, znaczny]重要(adj)
szeroki[dużych rozmiarów]幅広い(adj adv n)
rozległy[dużych rozmiarów]莫大(adj)
przestrzenny[dużych rozmiarów]空間的(adj)
przestronny[dużych rozmiarów]広々(adj)
obszerny[dużych rozmiarów]莫大(adj)