La recherche du mot take offense a un résultat
Aller à
EN Anglais FR Français
take offense (v) [feel and possibly show resentment] (v) s'offenser (v) [feel and possibly show resentment]

EN FR Traductions pour take

take (v) [fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
mordre (v) [fish]
 • aies mordu
 • aient mordu
 • mordes
 • mordent
take (v) [objects]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
emporter (v) [objects]
 • aies emporté
 • aient emporté
 • emportes
 • emportent
take (v) [person]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
emmener (v) [person]
 • aies emmené
 • aient emmené
 • emmènes
 • emmènent
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [accept]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [action]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [action]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [general]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [medication]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [medication]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [military]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [military]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [objects]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [objects]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent

EN FR Traductions pour offense

offense (n) [feelings] affront (n) {m} [feelings]
offense (n) [feelings] insulte (n) {f} [feelings]
offense (n) [feelings] offense (n) {f} [feelings]
offense (n) [feelings] injure (n) {f} [feelings]
offense (n) [feelings] insolence (n) {f} [feelings]
offense (n) [law] infraction (n) {f} [law]
offense (n) [law] transgression (n) {f} [law]