La recherche du mot consolider a 4 plusieurs résultats
FR Français EN Anglais
consolider (v) [discussion] settle (v) [discussion]
consolider (v) [position] strengthen (v) [position]
consolider (v) [position] consolidate (v) [position]
consolider (v) [discussion] clinch (v) [discussion]
FR Synonymes pour consolider EN Traductions
fortifier [solidifier] fortify
asseoir [solidifier] be seated
étayer [solidifier] underpin
renforcer [solidifier] shore up
sceller [solidifier] put under seal
assurer [solidifier] rock
durcir [solidifier] harden
stabiliser [solidifier] stabilize
fixer [solidifier] fasten
protéger [solidifier] protect
affermir [solidifier] firm up
attacher [fixer] fasten
visser [fixer] screw
clouer [effet] nail down
raccrocher [effet] muster up (informal)
arrêter [effet] detain
lier [enchaîner] bind
réunir [enchaîner] round up
agrafer [enchaîner] (slang trap
amarrer [enchaîner] secure