La recherche du mot Geist a 22 plusieurs résultats
DEAllemandFRFrançais
Geist(n){m} revenant(n){m}
Geist(n){m} esprit(n){m}
Geist(n)[Gehirn]{m} esprit(n){m}[Gehirn]
Geist(n)[Person]{m} esprit(n){m}[Person]
Geist(n){m} intelligence(n){f}
DEAllemandFRFrançais
Geist(n v)[spirit appearing after death]{m} fantasme(n v){m}[spirit appearing after death]
Geist(n v)[spirit appearing after death]{m} revenant(n v){m}[spirit appearing after death]
Geist(n v)[spirit appearing after death]{m} spectre(n v){m}[spirit appearing after death]
Geist(n)[Person]{m} spectre(n){m}[Person]
Geist(n v)[spirit appearing after death]{m} fantôme(n v){m}[spirit appearing after death]
Geist(n)[Person]{m} fantôme(n){m}[Person]
Geist{m} fantôme{m}
Geist(n)[Gefühle]{m} tête(n){f}[Gefühle]
Geist(n v)[supernatural being]{m} esprit(n v){m}[supernatural being]
Geist(n v)[spirit appearing after death]{m} esprit(n v){m}[spirit appearing after death]
Geist(n v)[soul]{m} esprit(n v){m}[soul]
Geist(n)[Person]{m} ombre(n){f}[Person]
Geist(n v)[spirit appearing after death]{m} apparition(n v){f}[spirit appearing after death]
Geist(n)[Person]{m} apparition(n){f}[Person]
Geist{m} spectre{m}
Geist{m} apparition{f}
Geist{m} fantasme{m}

Allemand Français traductions

DESynonymes pour geistFRTraductions
Bewusstsein[Inneres]nconscience{f}
Gefühl[Inneres]nsentiment{m}
Empfindung[Inneres]fémotion{f}
Ich[Inneres]nmoi{m}
Kopf[Verstand]mface{f}
Überblick[Verstand]mvue d'ensemble{f}
Auge[Verstand]nocelle{m}
Logik[Verstand]flogique{f}
Fähigkeit[Verstand]faptitude{f}
Verstand[Verstand]mraison{f}
Weisheit[Verstand]fsagesse{f}
Hirn[Verstand]nCerveau
Denkweise[Verstand](fPensée
Intellekt[Verstand]mintellect{m}
Besonnenheit[Verstand](fSophrosyne
Scharfsinn[Verstand]msagacité{f}
Köpfchen[Verstand]ncapitule
Grütze[Verstand]fCéréale
Einfühlungsvermögen[Verstand](nEmpathie
Durchblick[Verstand]Vista