La recherche du mot écrire a 4 plusieurs résultats
Aller à
FRFrançaisVIVietnamien
écrire viết
écrire(v n)[to be the author of] viết(v n)[to be the author of]
écrire(v n)[to form letters, etc.] viết(v n)[to form letters, etc.]
écrire(v n)[to form letters, etc.] ghi(v n)[to form letters, etc.](v n)
FRSynonymes pour écrireVITraductions
prétendre[alléguer]väittää
affirmer[alléguer]puolustaa
assurer[alléguer]rulettaa(n v)
certifier[alléguer]todistaa
soutenir[alléguer]hyväksyä
garantir[alléguer]taata
énoncer[alléguer]luetella
dire[alléguer]puhua paskaa(n adj v int)
avancer[alléguer]eteenpäin
créer[art]kehittää
élaborer[art]täsmentää(v)
rédiger[art]laatia
composer[art]liittää
inscrire[manière]määrätä
transcrire[manière]tarkekirjoittaa(v)
taper[manière]kirjoittaa
marquer[manière]syöpyä mieleen(v)
copier[manière]jäljentää
griffonner[manière]riipustella(n v)
exprimer[langue]erittää