La recherche du mot ociviliserad a 4 plusieurs résultats
Aller à
SV Suédois FR Français
ociviliserad (adj n v) [Barbaric, not civilized] barbare (adj n v) {m} [Barbaric, not civilized]
ociviliserad (a) [barbarisk] barbare (a) {m} [barbarisk]
ociviliserad (a) [barbarisk] sauvage (a) {m} [barbarisk]
ociviliserad (a) [barbarisk] primitif (a) [barbarisk]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour ociviliserad FR Traductions
barbarisk [oupplyst] bárbaro {m}
mörk [oupplyst] grave
opolerad [primitiv] áspero
ohyfsad [primitiv] basto
[primitiv] áspero
simpel [primitiv] sencillo
tarvlig [primitiv] malo
vulgär [primitiv] vulgariano (n)
grov [primitiv] áspero
klumpig [primitiv] torpe {m}
obildad [primitiv] inculto
okultiverad [barbarisk] salvaje {m}
vild [barbarisk] feroz
obelevad [obildad] malhumorado
ouppfostrad [obildad] poco delicado
underutvecklad [lågt stående] subdesarrollado
primitiv [lågt stående] salvaje {m}
sinnlig [djurisk] sexual
köttslig [djurisk] sexual
atavistisk [djurisk] atávico