La recherche du mot konception a un résultat
Aller à
SV Suédois FR Français
konception (n) [initiation of an embryonic animal life] (u) conception (n) {f} [initiation of an embryonic animal life]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour konception FR Traductions
tydning [tolkning] (u interpretation
synsätt [tolkning] n approach
interpretation [tolkning] (u interpretation
uppfattning [tolkning] (u construe
ordalydelse [utarbetande] (u wording
form [utarbetande] (u shape
utformning [utarbetande] (u shaping
formulering [utarbetande] (u wording
version [utarbetande] (u version
befruktning [koncipiering] (u fecundation
insikt [föreställning] (u insight
kännedom [föreställning] (u awareness
kunskap [föreställning] (u knowledge
bild [föreställning] (u effigy
åsikt [föreställning] (u opinion
mening [föreställning] (u purport (formal)
omdöme [föreställning] n discretion
grunder [föreställning] elements
aning [föreställning] (u sneaking suspicion (n)
idé [föreställning] (u thought