Français Slovène
lèvre ustnica
lécher lizati
Léda Leda
Légende Legenda
léger lahek
Légion Condor Legija Kondor
Légion romaine Rimska legija
législation zakonodaja
législation agricole kmetijska zakonodaja
législation cadre okvirna zakonodaja
législation des matières dangereuses zakonodaja o nevarnih snoveh
législation en matière d'environnement okoljska zakonodaja
législation en matière d'énergie energetska zakonodaja
législation en matière d'énergie nucléaire zakonodaja s področja jedrske energije
législation en matière de bruit zakonodaja s področja hrupa
législation en matière de génie génétique zakonodaja o genskem inženirstvu
législation en matière de pollution zakonodaja o onesnaževanju okolja
législation en matière de protection de l'eau zakonodaja o varstvu vode
législation en matière de préservation de la nature zakonodaja o ohranjanju narave
législation en matière de responsabilité zakonodaja o prevzemu odgovornosti
législation en matière des produits chimiques présents dans l'environnement zakonodaja
législation environnementale sur l'agriculture okoljska zakonodaja na področju kmetijstva
législation forestière gozdarska zakonodaja
législation immobilière stanovanjska zakonodaja
législation industrielle zakonodaja s področja industrije
législation nationale državna zakonodaja
législation régionale regionalni zakon
législation sanitaire zdravstvena zakonodaja
législation sur la planification zakonodaja s področja načrtovanja
léguer zapustiti
légume zalenjava
légume vert zelenjava
Légumes congelés Zamrznjena zelenjava
Légumes surgelés Zamrznjena zelenjava
Lémur à crinière Baker
Lémurie Mi
Léna Lena
Lénine Vladimir Iljič Uljanov
Léo Lev
Léo Delibes Léo Delibes
Léon Lev
Léon Bloy Leon Bloy
Léon Tolstoï Lev Nikolajevič Tolstoj
Léon Trotsky Lev Trocki
Léonard de Vinci Leonardo da Vinci
Léonidas Leonidi
Léonides Leonidi
léopard leopard
léopard des neiges snežni leopard
Léopold Mandic Sveti Leopold Mandić
lépidoptère metulji
Lépidoptères Metulji
Lépiote Orjaški dežnik
Lépiote déguenillée Orjaški dežnik
Lépiote élevée Orjaški dežnik
Lépontique Lepontščina
Lésotho Lesoto
Léto Poletje
Létonie Latvija
Léviathan Leviatan
Léviathan de Parsonstown Leviatan
lévrier afghan afganski hrt
lévrier persan saluki
Lévrier whippet Medium Mark A Whippet
lézard kuščar