La recherche du mot zapowiedź a 2 plusieurs résultats
Aller à
PL Polonais FR Français
zapowiedź (n) {f} annonce (n) {f}
zapowiedź (v n) [estimation] {f} prévision (v n) {f} [estimation]

Polonais Français traductions

PL Synonymes pour zapowiedź FR Traductions
znak [znak] m marque {f}
introdukcja [wstęp] f introduction {f}
wstęp [wstęp] m accès {m}
proroctwo [zapowiedź] n prophétie {f}
anons [zapowiedź] m annonce {f}
zawiadomienie [zapowiedź] n avertissement {m}
ogłoszenie [zapowiedź] n annonce {f}
herold [oznaka czegoś zbliżającego się] m héraut
prekursor [oznaka czegoś zbliżającego się] m précurseur {m}
symptom [oznaka czegoś zbliżającego się] m symptôme {m}
objaw [oznaka czegoś zbliżającego się] m indice {m}
wyznacznik [oznaka czegoś zbliżającego się] m déterminant {m}
zwiastun [oznaka czegoś zbliżającego się] bande-annonce {f}
sygnał [oznaka czegoś zbliżającego się] m signal {m}
zarys [krótki, wstępny utwór] m ébauche {f}
szkic [krótki, wstępny utwór] m ébauche {f}