La recherche du mot wiara a 7 plusieurs résultats
PL Polonais FR Français
wiara (n) {f} foi (n) {f}
wiara (n) {f} croyance (n) {f}
wiara (n) [feeling that something is true] {f} foi (n) {f} [feeling that something is true]
wiara (n) [religious faith] {f} foi (n) {f} [religious faith]
wiara (n) [the quality or state of believing] {f} conviction (n) {f} [the quality or state of believing]
PL Polonais FR Français
wiara (n) [mental acceptance of a claim as truth] {f} croyance (n) {f} [mental acceptance of a claim as truth]
wiara (n) [religious faith] {f} croyance (n) {f} [religious faith]

Polonais Français traductions

PL Synonymes pour wiara FR Traductions
pociecha [nadzieja] f утешение (nt)
nadzieja [nadzieja] f надежда (f)
wyznanie [wiara] n признание (nt)
religia [wiara] f религия (f)
zaufanie [wiara] n доверие (nt)
przeświadczenie [przekonanie] убежде́ние (n)
pogląd [przekonanie] m мнение (nt)
opinia [przekonanie] f репутация (f)
przekonanie [przekonanie] n убежде́ние (n)