La recherche du mot prosty a 6 plusieurs résultats
PLPolonaisFRFrançais
prosty(adj adv n)[not crooked or bent] droit(adj adv n){m}[not crooked or bent]
prosty(adj adv n)[direct, truthful, frank] comme il faut(adj adv n)[direct, truthful, frank]
prosty simple
prosty(adj n v)[uncomplicated] simple(adj n v)[uncomplicated]
prosty(adj adv)[requiring little skill or effort] facile(adj adv)[requiring little skill or effort]
PLPolonaisFRFrançais
prosty(adj adv n)[not crooked or bent] rectiligne(adj adv n)[not crooked or bent]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour prostyFRTraductions
równy[prosty]plat{m}
łatwy[łatwy, o niewielkiej trudności](-wofacile
zrozumiały[łatwy]compréhensible
banalny[łatwy]Ü|pl|banal
trywialny[łatwy]banal
normalny[zwyczajny]normal
pospolity[zwyczajny]vulgaire
zwykły[zwyczajny]simple
zwyczajny[zwyczajny]normal
płaski[jeden z wielu, zwyczajny]plat{m}
konwencjonalny[jeden z wielu, zwyczajny]conventionnel
potoczny[jeden z wielu, zwyczajny]parlé
powszedni[jeden z wielu, zwyczajny]commune{f}
powszechny[jeden z wielu, zwyczajny]universel
łagodny[niemający potrzeby wyróżniania się]doux
spokojny[niemający potrzeby wyróżniania się]tranquille
milczący[niemający potrzeby wyróżniania się]tacite
moralny[niemający potrzeby wyróżniania się]moral{m}
przyzwoity[niemający potrzeby wyróżniania się]décent
cichy[niemający potrzeby wyróżniania się]silencieux{m}