La recherche du mot konwencja a un résultat
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
konwencja convention{f}

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour konwencjaFRTraductions
traktat[umowa międzynarodowa]mtraité{m}
styl[konwencja]mfaçon{f}
zwyczaj[konwencja]mhabitude{f}
konwenans[konwencja]mconvenance{f}
zachowanie[obyczaj]nconduite{f}
styl życia[obyczaj]mode de vie{m}
postępowanie[obyczaj]ncomportement{m}
tradycja[obyczaj]ftradition{f}
rytuał[obyczaj]rituel
obrządek[obyczaj]rituel