La recherche du mot ゴミのような a un résultat
JA Japonais FR Français
ゴミのような (adj int n v) [exceedingly bad; awful; terrible; crappy] (adj int n v) pourri (adj int n v) {m} [exceedingly bad; awful; terrible; crappy]