La recherche du mot regarder a 6 plusieurs résultats
FR Français HU Hongrois
regarder (n v) [to observe] figyel (n v) [to observe]
regarder néz
regarder (n v) [to look at for a period of time] néz (n v) [to look at for a period of time]
regarder (v) [to see, to look at] meglát (v) [to see, to look at] (v)
regarder (v) [to see, to look at] észrevesz (v) [to see, to look at] (v)
FR Français HU Hongrois
regarder (v) [to see, to look at] megpillant (v) [to see, to look at] (v)
FR Synonymes pour regarder HU Traductions
estimer [comptert pour] schatten
considérer [comptert pour] observeren
apprécier [comptert pour] waarderen
compter [comptert pour] tellen {n}
toucher [intéresser] m aanraken
s'adresser à [intéresser] aankaarten
s'appliquer à [intéresser] gelden voor
appartenir à [intéresser] zijn van
concerner [intéresser] zich inlaten (n v)
observer [contempler] observeren
remarquer [contempler] observeren
étudier [contempler] leren {n}
approfondir [contempler] graven {n}
examiner [contempler] bedenken
peser [contempler] wegen
voir [contempler] (informal aanschouwen
songer [contempler] overwegen {n}
penser [contempler] vermoeden {n}
envisager [contempler] overwegen {n}
balancer [contempler] aanklagen