Français Hongrois
Butterfly Lepkék
buvable iható
buveur iszákos
Buxaceae Buxusfélék
Buxales Buxales
Buza Buza
Buzz Aldrin Edwin Aldrin
buzzword hívószó
Buzău Bodzavásár
BY -ra
Byblos Büblosz
Bydgoszcz Bydgoszcz
Byte Byte
Bytom Bytom
Byzance Bizánci Birodalom
Bács-Kiskun Bács-Kiskun megye
Bácsalmás Bácsalmás
Báthory Báthory család
Lélek
bâcler kontárkodik
bâdrer veszi a fáradságot
bâillement ásítás
bâiller ásít
Bâlc de Moldavie Bâlc moldvai fejedelem
Bâle Bázel
Bâlois Bázeli
Bâmiyân Bámiján-völgy
Bâteau Hajó
Bâti à chaux et à ciment Teherbíró
bâtiment épület
bâtiment agricole mezőgazdasági épület
bâtiment d'habitation lakóépület
Bâtiment de débarquement Partraszállító hajó
Bâtiment de ligne Csatahajó
bâtiment industriel gyárépület
bâtiment non résidentiel nem-lakáscélú épület
bâtiment préfabriqué előregyártott épület
bâtiment public középület
bâton bot
Bâton de combat Canne de combat
Bâton de pluie Esőbot
bâtonnet ouaté fültisztító pálcika
Bède le Vénérable Beda Venerabilis
Bès Bész
Béatrice de Naples Aragóniai Beatrix
Béatrix Beatrix
bébé csecsemő
bébé éprouvette lombikbébi
bébé-éprouvette lombikbébi
bécasse erdei szalonka
Bécasseau cocorli Sarlós partfutó
Bécasseau de Baird Baird-partfutó
Bécasseau de Bonaparte Bonaparte-partfutó
Bécasseau de Temminck Szürke törpepartfutó
Bécasseau falcinelle Sárjáró
Bécasseau minuscule Pöttöm partfutó
Bécasseau roussâtre Mezei cankó
Bécasseau semipalmé Fenyérfutó
Bécasseau variable Havasi partfutó
Bécasseau violet Tengeri partfutó
Bécasseau à poitrine cendrée Csíkosbegyű partfutó
Bécasseau à queue pointue Hegyesfarkú partfutó
Bécassin Cankógoda
bécassine szalonka
Bécassine sourde Kis sárszalonka
bécher főzőpohár
bécot csók
Bédouin beduin
bédé képregény
bégaiement dadogás
bégayer dadog
Béguine Begina
béhaviorisme behaviorizmus
Béhémoth Behemót
béjaune zöldfülű
Békés Békés megye
Béla Balassa Balassa Béla
Béla Balázs Balázs Béla
Béla Bartók Bartók Béla
Béla Kun Kun Béla
Béla Tarr Tarr Béla
Béla Wenckheim Wenckheim Béla
Bélarus Fehéroroszország
bélier kos
Béligérant Konfliktus
Bélize Belize
Bélizes Belize
bélouga beluga
béluga beluga
Bélém Belém
Bélître Toprongyos alak
béni áldott
béni-oui-oui fejbólintó János
Bénigne Baj nélkül
Bénin Benin
béninois benini
bénir megáld
Bénoué Benue
bénéfice nyereség
Bénéfice distribué Jövedelem nyereség
bénéficiaire haszonélvező