La recherche du mot TO a 25 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
to (o) [general] par rapport à (o) [general]
to (o) [direction] chez (o) [direction]
to (o) [reason] afin de (o) [reason]
to (o) [preference] plutôt que (o) [preference]
to (o) [indirect object] au (o) [indirect object]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] au (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [general] au (o) [general]
to (o) [destination] au (o) [destination]
to (o) [in each] dans (o) [in each]
to (o) [general] en ce qui a trait à (o) [general]
to (o) [general] en comparaison de (o) [general]
to (o) [time] moins (o) {m} [time]
to (o) [general] de (o) [general]
to (o) [destination] en (o) [destination]
to (o) [reason] pour (o) [reason]
to (o) [reaching as far as] jusqu'aux (o) [reaching as far as]
to (o) [reaching as far as] jusque (o) [reaching as far as]
to (o) [until and including] jusqu'à (o) [until and including]
to (o) [reaching as far as] jusqu'à (o) [reaching as far as]
to (o) [general] au sujet de (o) [general]
to (o) [general] à propos de (o) [general]
to (o) [general] en ce qui concerne (o) [general]
to (o) [general] concernant (o) [general]
to (o) [direction] sur (o) [direction]
to au

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour to FR Traductions
toward [position] para
facing [position] paramento
through [position] (informal listo
as far as [position] hasta
until [time] hasta que