La recherche du mot ramification a 3 plusieurs résultats
FR Français EN Anglais
ramification (n) [botanique] {f} ramification (n) [botanique]
EN Anglais FR Français
ramification (n) [effect] conséquence (n) {f} [effect]
ramification (n) [botany] ramification (n) {f} [botany]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour ramification FR Traductions
connotation [something implied] konotace (n)
inference [something implied] odvození
insinuation [something implied] narážka (n v)
assumption [something implied] domněnka
indication [something implied] indikace
hypothesis [something implied] hypotéza
implication [something implied] důsledek {m}
deviation [radiation] objížďka
split [radiation] odejít
division [radiation] sekce
branch [radiation] větev {f}
offshoot [radiation] odnož (n)
separation [radiation] separace
divergence [radiation] divergence
radiation [divergence] sálání