La recherche du mot golf ball a un résultat
Aller à
EN Anglais FR Français
golf ball (n) [sports - golf] balle de golf (n) {f} [sports - golf]

EN FR Traductions pour golf

golf golf {m}
golf (n v) [ball game] golf (n v) {m} [ball game]
golf (n) [sports] golf (n) {m} [sports]

EN FR Traductions pour ball

ball (n) [general] boule (n) {f} [general]
ball (n) [dancing] bal (n) {m} [dancing]
ball (n) [dancing] soirée dansante (n) {f} [dancing]
ball (n) [small arms] balle (n) {f} [small arms]
ball (n) [sports] balle (n) {f} [sports]
ball (n) [sports] ballon (n) {m} [sports]
ball (n) [small arms] plomb (n) {m} [small arms]
ball (n) [small arms] projectile (n) {m} [small arms]