La recherche du mot devoted a 5 plusieurs résultats
Aller à
EN Anglais FR Français
devoted (a) [emotional behavior] consacré (a) [emotional behavior]
devoted (a) [faithful] attaché (a) {m} [faithful]
devoted (a) [emotional behavior] dévoué (a) [emotional behavior]
devoted (a) [faithful] dévoué (a) [faithful]
devoted (a) [faithful] fidèle (a) [faithful]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour devoted FR Traductions
adherent [adhering] привърженик (n)
faithful [character trait] достоверен (adj)
constant [character trait] константа (adj n)
zealous [character trait] усърден
deferential [obedient] почтителен (adj)
docile [obedient] възприемчив (adj)
divine [blessed] небесен (adj n v)
benevolent [fatherly] ми́лостив (adj)
devout [dutiful] благочестив (n adj)
dedicated [serious] посветен (adj)
earnest [serious] добросъвестен (adj)
godly [pious] благочестив (n adj)
familiar [characteristic] позна́т (adj n)
confidential [characteristic] поверителен (adj)
dear [characteristic] скъп {m} (skăp)
close [characteristic] бли́жен (v n adj)
burning [ardent] горещ (gorešt)
eager [ardent] си́лно (n adj)
enthusiastic [ardent] възторжен (adj)