La recherche du mot Bade-Wurtemberg a un résultat
Aller à
FR Français EN Anglais
Bade-Wurtemberg (proper) [state of Germany] Baden-Württemberg (proper) [state of Germany]