La recherche du mot allow a 7 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
allow (v) [permission] laisser (v) [permission]
allow (v) [condition] autoriser (v) [condition]
allow (v) [permission] autoriser (v) [permission]
allow (v) [condition] permettre (v) [condition]
allow (v) [permission] permettre (v) [permission]
EN Anglais FR Français
allow (v) [possibility] permettre (v) [possibility]
allow (v) [possibility] laisser la porte ouverte à (v) [possibility]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour allow FR Traductions
grant [agreement] przyznawać {Ü|pl|}
admit [agreement] przyznawać {Ü|pl|}
accept [agreement] akceptować
permit [permission] pozwalać
assent [permission] (formal akceptować
let [permission] bodaj
bear [permission] niedźwiedzica {f}
provide [means] zapewniać
yield [means] wydajność
produce [means] produkować
sustain [means] podtrzymać (yw)
profess [acknowledgement] (formal wyznawać
confess [acknowledgement] przyznawać {Ü|pl|}
own [acknowledgement] wyznawać
have [acknowledgement] posiadać
remit [adjustment] przelewać
subtract [adjustment] odejmować
abate [adjustment] (formal anulować
endure [behaviour] cierpieć (v/i)
suffer [behaviour] chorować