Français Tchèque
Pendulum Pendulum
Penguin Tučňáci
Penguins de Pittsburgh Pittsburgh Penguins
Penjab Paňdžáb
penjâbî paňdžábština
Pennsilfaanisch Pensylvánská němčina
Pennsylvanie Pensylvánie
Pennywise Pennywise
pensable možný
penser myslet
pension alimentaire výživné
Pension complète Americký plán
pensionnat internátní škola
pensée myšlení
Pensée des champs Violka rolní
Pensée des Vosges Violka žlutá
Pensée à corne Violka rohatá
Pensée à deux fleurs Violka dvoukvětá
Pentaceratops Pentaceratops
pentachlorophénol pentachlorfenol
Pentagone Pětiúhelník
Pentagramme Pentagram
Pentamino Pentomino
Pentathlon moderne Moderní pětiboj
pente svah
Pente savonneuse Nakloněná rovina
Pentecôte Letnice
Pentecôtisme Pentekostalismus
Penthée Pentheus
Pentium Pentium
Pentium II Pentium II
Pentium III Pentium III
Pentium M Pentium M
Pentium Pro Pentium Pro
Pentose Pentosa
Pentoxyde de phosphore Oxid fosforečný
Penza Penza
People Etnikum
People for the Ethical Treatment of Animals PETA
Pepper Pepř černý
Pepsi-Cola Pepsi
Peptide Peptid
Peptidoglycane Peptidoglykan
Per Johan Axelsson Per Johan Axelsson
Per Olov Enquist Per Olov Enquist
Peramelemorphia Bandikuti
Perameles Bandikut Gunnův
Perameles gunnii Bandikut Gunnův
Perameles nasuta Bandikut nosatý
Peramelidae Bandikutovití
Perca fluviatilis Okoun říční
perce-neige sněženka
perce-oreille škvor
percepteur výběrčí
Perception Vnímání
perception de l'environnement vnímání ekologické
perceptions extra-sensorielles mimosmyslové vnímání
percer vrtat
Percer un tunnel Tunel
perceuse vrtačka
Perceval Percival
percevoir vybírat