La recherche du mot dây a 4 plusieurs résultats
Aller à
VIVietnamienFRFrançais
dây accord{m}
dây(n v)[combination of three or more notes] accord(n v){m}[combination of three or more notes]
dây(n v)[thin thread of metal] fil(n v){m}[thin thread of metal]
dây(n v)[thick, strong string] corde(n v){f}[thick, strong string]