La recherche du mot värdelös a 18 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
värdelös (a) [värde] sans valeur (a) [värde]
värdelös (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential] nulle (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential] (adj)
värdelös (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential] ne vaut rien (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential] (adj)
värdelös (a) [värde] de rien du tout (a) [värde]
värdelös (a) [karaktär] de rien du tout (a) [karaktär]
SV Suédois FR Français
värdelös (a) [värde] de quatre sous (a) [värde]
värdelös (a) [karaktär] de quatre sous (a) [karaktär]
värdelös (a) [värde] totalement dénué de qualités (a) [värde]
värdelös (a) [karaktär] totalement dénué de qualités (a) [karaktär]
värdelös (a) [karaktär] insignifiant (a) [karaktär]
värdelös (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential] sans valeur (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential]
värdelös (a) [karaktär] sans valeur (a) [karaktär]
värdelös (a) [värde] bon à rien (a) {m} [värde]
värdelös (a) [karaktär] bon à rien (a) {m} [karaktär]
värdelös (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential] nul (adj) {m} [not having worth and use, without value, inconsequential]
värdelös (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential] misérable (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential]
värdelös (a) [allmän] futile (a) [allmän]
värdelös (a) [värde] insignifiant (a) [värde]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour värdelös FR Traductions
meningslös [ytlig] nytteløs (adj)
steril [ytlig] steril (adj)
tom [ytlig] tom
felaktig [dålig] forkert
oväsentlig [betydelselös] detalje (n v)
okänd [som ej gör väsen av sig] ukendt (adj n)
låg [som ej gör väsen av sig] mørk
oduglig [olämplig] uduelig (adj)
fåfäng [gagnlös] nytteløs (adj)
överflödig [obetydlig] overflødig (adj)
onödig [obetydlig] unødvendig (adj)
svag [underlägsen] svag (adj)
slät [underlägsen] jævn (adj v adv n)
misslyckad [underlägsen] mislykket
dålig [underlägsen] dårlig
sönder [sliten] ødelægge
utsliten [sliten] gammel
lönlös [onyttig] nytteløs (adj)
vardaglig [billig] dagligsprog (adj)
ytlig [innehållslös] åndsforladt (adj n v)