La recherche du mot uppenbar a 38 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
uppenbar (a) [tydlig] sûr (a) [tydlig]
uppenbar (a) [klar] manifeste (a) {m} [klar]
uppenbar (a) [påtaglig] manifeste (a) {m} [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] manifeste (a) {m} [tydlig]
uppenbar (a) [klar] apparent (a) [klar]
SV Suédois FR Français
uppenbar (a) [påtaglig] apparent (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] apparent (a) [tydlig]
uppenbar (a) [lögn] éclatant (a) [lögn]
uppenbar (a) [klar] sûr (a) [klar]
uppenbar (a) [påtaglig] sûr (a) [påtaglig]
uppenbar (adj) [obvious or easy to notice] visible (adj) [obvious or easy to notice]
uppenbar (a) [klar] clairement (a) [klar]
uppenbar (a) [påtaglig] clairement (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] clairement (a) [tydlig]
uppenbar (a) [klar] nettement (a) [klar]
uppenbar (a) [påtaglig] nettement (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] nettement (a) [tydlig]
uppenbar (adj) [obvious] transparent (adj) [obvious]
uppenbar (adj) [obvious or easy to notice] qui se remarque aisément (adj) [obvious or easy to notice]
uppenbar (a) [tydlig] clair (a) [tydlig]
uppenbar (a) [lögn] complet (a) {m} [lögn]
uppenbar (a) [lögn] absolu (a) {m} [lögn]
uppenbar (adj) [obvious, on show] flagrant (adj) [obvious, on show]
uppenbar (a) [lögn] total (a) {m} [lögn]
uppenbar (a) [klar] net (a) [klar]
uppenbar (a) [tydlig] net (a) [tydlig]
uppenbar (a) [klar] clair (a) [klar]
uppenbar (adj) [obvious, on show] clair (adj) [obvious, on show]
uppenbar (a) [påtaglig] clair (a) [påtaglig]
uppenbar (adj) [(mathematics) self-evident] trivial (adj) [(mathematics) self-evident]
uppenbar (a) [klar] précis (a) [klar]
uppenbar (a) [tydlig] précis (a) [tydlig]
uppenbar (adj n) [blatant, obvious] évident (adj n) [blatant, obvious]
uppenbar (a) [klar] évident (a) [klar]
uppenbar (a) [påtaglig] évident (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] évident (a) [tydlig]
uppenbar (adj) [obvious or easy to notice] remarquable (adj) [obvious or easy to notice]
uppenbar (adj) [obvious or easy to notice] voyant (adj) {m} [obvious or easy to notice]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour uppenbar FR Traductions
klar [lätt att uppfatta] clair
skarp [lätt att uppfatta] aiguë (adj n v)
enkel [lätt att uppfatta] anodin
distinkt [lätt att uppfatta] reconnaissable
påfallande [lätt att uppfatta] remarquable
markant [lätt att uppfatta] remarquable
utpräglad [lätt att uppfatta] gros {m}
ohöljd [lätt att uppfatta] aisé
otvetydig [lätt att uppfatta] clair comme de l'eau de roche
tydlig [lätt att uppfatta] intelligible
ovedersäglig [tydlig] irréfutable
självklar [tydlig] logique {f}
påtaglig [tydlig] concret
ofrånkomlig [tydlig] inéluctable
obestridlig [tydlig] irréfutable
öppen [tydlig] ouvert
populär [lättförstådd] populaire
skönjbar [iakttagbar] discernable
synbar [iakttagbar] d'une manière perceptible
omisskännlig [iakttagbar] sans équivoque