La recherche du mot samlad a 18 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
samlad (a) [uppförande] maître de soi (a) [uppförande]
samlad (a) [ansträngning] concerté (a) [ansträngning]
samlad (a) [ansträngning] conjoint (a) [ansträngning]
samlad (a) [ansträngning] collectif (a) [ansträngning]
samlad (a) [ansträngning] uni (a) [ansträngning]
SV Suédois FR Français
samlad (a) [uppförande] imperturbable (a) [uppförande]
samlad (a) [uppförande] de sang-froid (a) [uppförande]
samlad (a) [uppförande] flegmatique (a) [uppförande]
samlad (a) [uppförande] posé (a) [uppförande]
samlad (a) [ansträngning] commun (a) [ansträngning]
samlad (a) [uppförande] tranquille (a) [uppförande]
samlad (a) [uppförande] calme (a) {m} [uppförande]
samlad (a) [uppförande] contenu (a) {m} [uppförande]
samlad (a) [uppförande] discipliné (a) [uppförande]
samlad (a) [ansträngning] d'ensemble (a) [ansträngning]
samlad (a) [ackumulerad] recueilli (a) [ackumulerad]
samlad (a) [ackumulerad] rassemblé (a) [ackumulerad]
samlad (a) [ackumulerad] accumulé (a) [ackumulerad]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour samlad FR Traductions
fattad [behärskad] composed
måttfull [behärskad] temperate (formal)
sansad [behärskad] dispassionate
förnuftig [behärskad] rational
saklig [behärskad] matter-of-fact
lugn [behärskad] n calmness
stabil [behärskad] stable
besinningsfull [behärskad] sober-minded
enstämmig [enhällig] unanimous
förenad [enhällig] conjoint (formal)
gemensam [enhällig] conjoint (formal)
kollektiv [enhällig] conjoint (formal)
samfälld [enhällig] conjoint (formal)
ackumulerad [hopspard] accumulative (formal)
kumulativ [hopspard] growing
församlad [gemensam] collected
fullständig [komplett] full
uttömmande [komplett] exhaustive
koncentrerad [sammanhållen] condensed
central [sammanhållen] central