La recherche du mot placering a 3 plusieurs résultats
Aller à
SVSuédoisFRFrançais
placering(n)[position vis-à-vis surroundings](u) situation(n){f}[position vis-à-vis surroundings]
placering(u) endroit{m}
placering(u) lieu{m}

Suédois Français traductions

SVSynonymes pour placeringFRTraductions
plats[anställning](urum{n}
tjänst[anställning](utjeneste(n)
post[anställning](usted
syssla[anställning]funktion
jobb[anställning]narbejdsplads
verksamhet[anställning](uvirksomhed
funktion[anställning](ufunktion
ställning[läge](ustandpunkt(v n)
tillstånd[läge]ntilstand
omständighet[läge](uomstændighed(n v)
fläck[plats](uplet(n v)
ställe[plats]nsted
anställning[befattning](uerhvervsaktivitet
uppgift[befattning](ufunktion