La recherche du mot ordinär a 5 plusieurs résultats
Aller à
SV Suédois FR Français
ordinär (a) [banal] banal (a) [banal]
ordinär (adj) [common, ordinary] banal (adj) [common, ordinary]
ordinär (a) [banal] ordinaire (a) {m} [banal]
ordinär (adj) [ordinary] ordinaire (adj) {m} [ordinary]
ordinär (adj) [ordinary] ordinaires (adj) [ordinary] (adj)

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour ordinär FR Traductions
lagom [genomsnittlig] bien assez
mellan- [genomsnittlig] intermédiaire {m}
måttlig [genomsnittlig] économe {m}
skaplig [genomsnittlig] ok (adj)
dräglig [genomsnittlig] tolérable
jämn [genomsnittlig] aligné
medelmåttig [genomsnittlig] médiocre
riktig [regelrätt] véridique
korrekt [regelrätt] véridique
mönstergill [regelrätt] exemplaire {m}
felfri [regelrätt] impeccable
regelmässig [regelrätt] régulier
reguljär [regelrätt] réglé
typisk [regelrätt] représentatif
genomsnittlig [regelrätt] moyen {m}
vanlig [regelrätt] habituel
normal [regelrätt] (u normal
obemärkt [som ej gör väsen av sig] imperceptiblement
okänd [som ej gör väsen av sig] inconnu {m}
låg [som ej gör väsen av sig] grave