La recherche du mot OM a 19 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
om (prep adv adj) [concerning] au sujet de (prep adv adj) [concerning]
om (conj) [introducing indirect questions] soit (conj) [introducing indirect questions]
om (o) [allmän] soit (o) [allmän]
om (prep adj) [in relation to] envers (prep adj) {m} [in relation to]
om (o) [villkor] si (o) {m} [villkor]
om (o) [möjlighet] si (o) {m} [möjlighet]
om (conj) [introducing indirect questions] si (conj) {m} [introducing indirect questions]
om (o) [allmän] si (o) {m} [allmän]
om si {m}
om (o) [beträffande] à l'égard de (o) [beträffande]
om (conj) [introducing indirect questions] que (conj) [introducing indirect questions]
om (o) [beträffande] au sujet de (o) [beträffande]
om (prep adv adj) [on every side of] autour de (prep adv adj) [on every side of]
om (o) [beträffande] en ce qui concerne (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] concernant (o) [beträffande]
om demander
om (prep adv adj) [concerning] sur (prep adv adj) [concerning]
om (prep adv adj) [concerning] de (prep adv adj) [concerning]
om (o) [beträffande] de (o) [beträffande]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour om FR Traductions
huruvida [huruvida] có ... không (conj)
under [på] n dưới (prep adv adj)
efter [på] từng
igen [omigen] lại
ånyo [omigen] lại
på nytt [omigen] lại
med [för] với
genom [för] bộ gene
[för]
ifall [för så vitt] có ... không (conj)