La recherche du mot mot a 40 plusieurs résultats
FR Français SV Suédois
mot (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {m} term (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] (u)
mot (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {m} begrepp (n v) {n} [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge]
mot (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {m} beteckning (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] (u)
mot (n) [message] {m} kort brev (n) {n} [message]
mot {m} ord {n}
FR Français SV Suédois
mot (n v int) [computing: fixed-size group of bits handled as a unit] {m} ord (n v int) {n} [computing: fixed-size group of bits handled as a unit]
mot (n) [général] {m} ord (n) {n} [général]
FR Synonymes pour mot SV Traductions
nomination [nom] f jobb {n}
qualificatif [nom] m bestämningsord {n}
appellation [nom] f beteckning (u)
proverbe [sentence] m ordstäv {n}
maxime [sentence] f ordstäv {n}
adage [sentence] m ordstäv {n}
aphorisme [sentence] m aforism (u)
formule [sentence] f formel (u)
parole [sentence] f ord {n}
pensée [sentence] f fundering
précepte [sentence] m rättesnöre {n}
dicton [sentence] ordstäv {n}
raillerie [satire] f åtlöje {n}
trait [satire] m egenhet (u)
épigramme [satire] f epigram {n}
style [locution] m slag {n}
terme [locution] m term (u)
tour [locution] m tur (u)
langage [locution] m språk {n}
expression [locution] f uttryck {n}
SV Suédois FR Français
mot (o) [förslag] envers (o) {m} [förslag]
mot (o) [attityd] contre (o) [attityd]
mot (o) [förslag] contre (o) [förslag]
mot (o) [gentemot] contre (o) [gentemot]
mot (prep conj) [in a contrary direction to] contre (prep conj) [in a contrary direction to]
mot (conj prep) [in opposition to] contre (conj prep) [in opposition to]
mot (prep conj) [in opposition to] contre (prep conj) [in opposition to]
mot (o) [allmän] envers (o) {m} [allmän]
mot (o) [attityd] envers (o) {m} [attityd]
mot (o) [allmän] contre (o) [allmän]
mot (o) [gentemot] envers (o) {m} [gentemot]
mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] envers (particle prep adv) {m} [used after certain adjectives to indicate a relationship]
mot (o) [allmän] en comparaison de (o) [allmän]
mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] au (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
mot (o) [riktning] chez (o) [riktning]
mot (prep conj) [as protection from] face à (prep conj) [as protection from] (conj prep)
mot (conj prep) [in opposition to] face à (conj prep) [in opposition to] (conj prep)
mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] de (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
mot (prep) [against] contre (prep) [against]
mot (o) [allmän] par rapport à (o) [allmän]
mot (o) [gentemot] opposé à (o) [gentemot]
mot (o) [förslag] opposé à (o) [förslag]
mot (o) [attityd] opposé à (o) [attityd]
mot (o) [allmän] opposé à (o) [allmän]
mot (conj prep) [towards] pour (conj prep) [towards]
mot (o) [association] à l'égard de (o) [association]
mot (prep) [against] avec (prep) [against]
mot (o) [tid] vers (o) {m} [tid]
mot (o) [position] vers (o) {m} [position]
mot (prep adj) [in the direction of] vers (prep adj) {m} [in the direction of]
mot (o) [allmän] vers (o) {m} [allmän]
mot (o) [association] concernant (o) [association]
mot (o) [riktning] sur (o) [riktning]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour mot FR Traductions
åt [emot] pour
kontra [gentemot] contrattaquer (n v)
bredvid [i stället för] à côté de
i jämförelse med [i stället för] vis-à-vis de
i förhållande till [i stället för] au prorata de
korsväg [vägskäl] (u fourche {f}
skäl [vägskäl] n raison {f}
till [mygg] encore
gatukorsning [kryss] carrefour {m}
övergång [kryss] (u transition {f}
rondell [kryss] (u giratoire
skärning [kryss] coupe {f}
bekämpa [uppträda mot] combattre
ingripa [uppträda mot] s'interposer
uppträda [uppträda mot] figurer