La recherche du mot mot a 40 plusieurs résultats
FRFrançaisSVSuédois
mot(n v)[word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge]{m} term(n v)[word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge](u)
mot(n v)[word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge]{m} begrepp(n v){n}[word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge]
mot(n v)[word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge]{m} beteckning(n v)[word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge](u)
mot(n)[message]{m} kort brev(n){n}[message]
mot{m} ord{n}
FRFrançaisSVSuédois
mot(n v int)[computing: fixed-size group of bits handled as a unit]{m} ord(n v int){n}[computing: fixed-size group of bits handled as a unit]
mot(n)[général]{m} ord(n){n}[général]
SVSuédoisFRFrançais
mot(o)[förslag] envers(o){m}[förslag]
mot(o)[attityd] contre(o)[attityd]
mot(o)[förslag] contre(o)[förslag]
mot(o)[gentemot] contre(o)[gentemot]
mot(prep conj)[in a contrary direction to] contre(prep conj)[in a contrary direction to]
mot(conj prep)[in opposition to] contre(conj prep)[in opposition to]
mot(prep conj)[in opposition to] contre(prep conj)[in opposition to]
mot(o)[allmän] envers(o){m}[allmän]
mot(o)[attityd] envers(o){m}[attityd]
mot(o)[allmän] contre(o)[allmän]
mot(o)[gentemot] envers(o){m}[gentemot]
mot(particle prep adv)[used after certain adjectives to indicate a relationship] envers(particle prep adv){m}[used after certain adjectives to indicate a relationship]
mot(o)[allmän] en comparaison de(o)[allmän]
mot(particle prep adv)[used after certain adjectives to indicate a relationship] au(particle prep adv)[used after certain adjectives to indicate a relationship]
mot(o)[riktning] chez(o)[riktning]
mot(prep conj)[as protection from] face à(prep conj)[as protection from](conj prep)
mot(conj prep)[in opposition to] face à(conj prep)[in opposition to](conj prep)
mot(particle prep adv)[used after certain adjectives to indicate a relationship] de(particle prep adv)[used after certain adjectives to indicate a relationship]
mot(prep)[against] contre(prep)[against]
mot(o)[allmän] par rapport à(o)[allmän]
mot(o)[gentemot] opposé à(o)[gentemot]
mot(o)[förslag] opposé à(o)[förslag]
mot(o)[attityd] opposé à(o)[attityd]
mot(o)[allmän] opposé à(o)[allmän]
mot(conj prep)[towards] pour(conj prep)[towards]
mot(o)[association] à l'égard de(o)[association]
mot(prep)[against] avec(prep)[against]
mot(o)[tid] vers(o){m}[tid]
mot(o)[position] vers(o){m}[position]
mot(prep adj)[in the direction of] vers(prep adj){m}[in the direction of]
mot(o)[allmän] vers(o){m}[allmän]
mot(o)[association] concernant(o)[association]
mot(o)[riktning] sur(o)[riktning]

Suédois Français traductions

SVSynonymes pour motFRTraductions
åt[emot]voor{m}
kontra[gentemot]tegen
bredvid[i stället för]naast
i jämförelse med[i stället för]in tegenstelling tot
i förhållande till[i stället för]in verhouding tot
korsväg[vägskäl](usplitsing{f}
skäl[vägskäl]nreden{m}
till[mygg]nog
gatukorsning[kryss]kruispunt{n}
övergång[kryss](uovergang{m}
rondell[kryss](urotonde{m}
skärning[kryss]snit
bekämpa[uppträda mot]bekampen
ingripa[uppträda mot]ingrijpen
uppträda[uppträda mot]vermeld worden