La recherche du mot långsam a 9 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
långsam (a) [fysiskt tillstånd] apathique (a) [fysiskt tillstånd]
långsam (a) [fysiskt tillstånd] mou (a) [fysiskt tillstånd]
långsam (a) [fysiskt tillstånd] léthargique (a) [fysiskt tillstånd]
långsam lent
långsam (a) [allmän] lent (a) [allmän]
SV Suédois FR Français
långsam (adj v n adv) [not quick in motion] lent (adj v n adv) [not quick in motion]
långsam (a) [rörelse] lent (a) [rörelse]
långsam lente {f}
långsam (adj v n adv) [not quick in motion] lente (adj v n adv) {f} [not quick in motion]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour långsam FR Traductions
ledsam [långdragen] sørgelig (adj int n)
långtråkig [långdragen] triviel (adj)
enformig [långdragen] triviel (adj)
lat [trög] doven
sakta [långsamt] langsomt (adv)
lugn [maklig] n stilhed
trög [bekväm] dum
massiv [tung] kompakt (adj n adv)
matt [hasande] mat (adj v)
svår [påkostande] vanskelig (adj)
allvarlig [högtidlig] alvorlig
viktig [högtidlig] vigtig
jämn [sakta] jævn (adj v adv n)
stilla [sakta] berolige (adj n v)