La recherche du mot jämfört med a 9 plusieurs résultats
SVSuédoisFRFrançais
jämfört med(o)[allmän] auprès de(o)[allmän]
jämfört med(o)[jämförelse] auprès de(o)[jämförelse]
jämfört med(o)[allmän] par rapport à(o)[allmän]
jämfört med(o)[jämförelse] par rapport à(o)[jämförelse]
jämfört med(o)[jämförelse] contrairement à(o)[jämförelse]
SVSuédoisFRFrançais
jämfört med(o)[allmän] en comparaison de(o)[allmän]
jämfört med(o)[jämförelse] en comparaison de(o)[jämförelse]
jämfört med(o)[allmän] vis-à-vis de(o)[allmän]
jämfört med(o)[jämförelse] vis-à-vis de(o)[jämförelse]

SVFRTraductions pour med

med(o)[allmän] de(o)[allmän]
med(o)[drag] de(o)[drag]
med(o)[medel] de(o)[medel]
med(o)[multiplikation] de(o)[multiplikation]
med(o)[när det gäller] de(o)[när det gäller]
med(o)[position] de(o)[position]
med(particle prep adv)[used after certain adjectives to indicate a relationship] de(particle prep adv)[used after certain adjectives to indicate a relationship]
med(o)[vid samma tempo som] de(o)[vid samma tempo som]
med aussi
med(adv)[likewise] aussi(adv)[likewise]

Suédois Français traductions

SVSynonymes pour jämfört medFRTraductions
i förhållande till[i jämförelse med]au prorata de
i fråga om[i jämförelse med]à l'égard de
med avseende på[i jämförelse med]s'agissant de
visavi[i jämförelse med]vis-à-vis
inför[i jämförelse med]devant{m}
kontra[i jämförelse med]contrattaquer(n v)
gentemot[i jämförelse med]contre