La recherche du mot gemen a 16 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
gemen (a) [uppförande] trivial (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] méchant (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] obscène (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] vulgaire (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] grossier (a) [uppförande]
SV Suédois FR Français
gemen (a) [uppförande] animal (a) {m} [uppförande]
gemen (a) [uppförande] vilain (a) {m} [uppförande]
gemen (a) [uppförande] honteux (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] sale (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] vicieux (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] cru (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] sordide (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] bas (a) {m} [uppförande]
gemen (a) [uppförande] vil (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] choquant (a) [uppförande]
gemen (a) [uppförande] de coquin (a) [uppförande]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour gemen FR Traductions
svår [kitslig] 困難な (adj)
djävlig [kitslig] 非常 (adj adv)
simpel [grov] 易い (adj n v)
vulgär [grov] 俗物の (n)
dålig [nedrig] 悪い (adj adv n v)
skamlig [usel] 恥ずべき (adj)
grund [usel] (u 土台 (n)
grov [taktlös] 厚い (adj adv n)
opassande [taktlös] 悪い (adj adv n v)
klumpig [taktlös] 不器用な (adj n)
ofrälse [lågättad] (invariable 平民 (heimin)
vanlig [lågättad] 通常 (adj)
oförskämd [plebejisk] 失礼 (adj)
pöbelaktig [plebejisk] 庶民的な (adj)
avskyvärd [tarvlig] 卑劣な (adj)
allmän [gängse] 一般的
ond [elak] (adj n)
led [elak] (u 関節
bokstav [liten bokstav] (u 文字
rutten [omoralisk] 腐朽した (adj adv)