La recherche du mot framdeles a 3 plusieurs résultats
Aller à
SVSuédoisFRFrançais
framdeles(o)[allmän] désormais(o)[allmän]
framdeles(o)[allmän] à venir(o)[allmän]
framdeles(o)[allmän] futur(o){m}[allmän]

Suédois Français traductions

SVSynonymes pour framdelesFRTraductions
efteråt[senare]poté
därpå[senare]potom
därefter[senare]nato
sedan[senare]potom
senare[längre fram]poté