La recherche du mot förenad a 41 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
förenad (a) [allmän] concerté (a) [allmän]
förenad (adj) [joined into a single entity] uni (adj) [joined into a single entity]
förenad (a) [kemi] uni (a) [kemi]
förenad (a) [allmän] mutuel (a) [allmän]
förenad (a) [ansträngning] mutuel (a) [ansträngning]
SV Suédois FR Français
förenad (a) [allmän] partagé (a) [allmän]
förenad (a) [ansträngning] partagé (a) [ansträngning]
förenad (a) [allmän] collectif (a) [allmän]
förenad (a) [ansträngning] collectif (a) [ansträngning]
förenad (a) [allmän] conjoint (a) [allmän]
förenad (a) [ansträngning] conjoint (a) [ansträngning]
förenad (a) [förbunden] uni (a) [förbunden]
förenad (a) [ansträngning] concerté (a) [ansträngning]
förenad (a) [allmän] combiné (a) {m} [allmän]
förenad (a) [förbunden] combiné (a) {m} [förbunden]
förenad (a) [kemi] combiné (a) {m} [kemi]
förenad (adj) [resulting from adding together] combiné (adj) {m} [resulting from adding together]
förenad (a) [allmän] unifié (a) [allmän]
förenad (a) [förbunden] unifié (a) [förbunden]
förenad (adj) [joined into a single entity] unifié (adj) [joined into a single entity]
förenad (a) [kemi] unifié (a) [kemi]
förenad (a) [kemi] adjoint (a) {m} [kemi]
förenad (a) [ansträngning] commun (a) [ansträngning]
förenad (a) [allmän] associé (a) {m} [allmän]
förenad (a) [förbunden] associé (a) {m} [förbunden]
förenad (a) [kemi] associé (a) {m} [kemi]
förenad (a) [allmän] affilié (a) [allmän]
förenad (a) [förbunden] affilié (a) [förbunden]
förenad (a) [kemi] affilié (a) [kemi]
förenad (a) [allmän] adjoint (a) {m} [allmän]
förenad (a) [förbunden] adjoint (a) {m} [förbunden]
förenad (a) [allmän] commun (a) [allmän]
förenad (a) [allmän] lié (a) [allmän]
förenad (a) [förbunden] lié (a) [förbunden]
förenad (a) [kemi] lié (a) [kemi]
förenad (a) [allmän] d'ensemble (a) [allmän]
förenad (a) [ansträngning] d'ensemble (a) [ansträngning]
förenad (a) [förbunden] d'ensemble (a) [förbunden]
förenad (a) [kemi] d'ensemble (a) [kemi]
förenad (a) [allmän] uni (a) [allmän]
förenad (a) [ansträngning] uni (a) [ansträngning]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour förenad FR Traductions
gemensam [enhällig] коммуна́льный (adj)
kollektiv [enhällig] комму́на (n v)
sammanhängande [samhörig] сплочённый (adj)
besläktad [samhörig] бли́зкий (n adj)
bundsförvant [förbunds-] (u сою́зник (v n)
sammansvuren [förbunds-] конспира́тор (n)
allierad [förbunds-] (invariable помо́щник (n adj)