La recherche du mot central a 20 plusieurs résultats
FRFrançaisSVSuédois
central(a)[organisation] paraply-(a)[organisation]
central(a)[technique] mitt-(a)[technique]
central(a)[technique] medial(a)[technique]
central(adj)[being in the centre] central(adj)[being in the centre]
central(a)[général] central(a)[général]
FRFrançaisSVSuédois
central(n adj v)[of, at or related to center] central(n adj v)[of, at or related to center]
central(a)[général] centralt(a)[général]
FRSynonymes pour centralSVTraductions
essentiel[capital]mydin
fondamental[capital]perus-
intérieur[interne]msisäasiain(adj n)
transitoire[moyen]ohimenevä
SVSuédoisFRFrançais
central(a)[allmän] essentiel(a){m}[allmän]
central(a)[vikt] essentiel(a){m}[vikt]
central(a)[allmän] central(a)[allmän]
central(adj)[being in the centre] central(adj)[being in the centre]
central(n adj v)[of, at or related to center] central(n adj v)[of, at or related to center]
central(a)[vikt] central(a)[vikt]
central(a)[allmän] cardinal(a){m}[allmän]
central(a)[vikt] cardinal(a){m}[vikt]
central(a)[allmän] clef(a){f}[allmän]
central(a)[vikt] clef(a){f}[vikt]
central(a)[allmän] au centre(a)[allmän]
central(a)[vikt] au centre(a)[vikt]
central(adj)[being in the centre] centrale(adj){f}[being in the centre]

Suédois Français traductions

SVSynonymes pour centralFRTraductions
kärna[centrum]cœur{m}
hjärta[centrum]ncœur{m}
medium[centrum]nmédium{f}
mitt[centrum]centre{m}
koncentrerad[sammanhållen]concentré{m}
samlad[sammanhållen]concerté
mandat[säte och stämma]nmandat{m}
hemvist[säte och stämma](u/ndemeure{f}
högkvarter[säte och stämma]nquartier général{m}
säte[säte och stämma]nendroit{m}
dominerande[ledande]dominant
väsentlig[viktig]clef{f}
huvudsaklig[viktig]clef{f}
kärn-[viktig]quintessencié
huvud-[viktig]prépondérant
mitt-[viktig]médian
vital[viktig]essentiel à la vie
essentiell[viktig]indispensable
avgörande[viktig]ndécisif
betydelsefull[viktig]importante{f}