La recherche du mot beslutad a 8 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
beslutad (a) [avgjord] convenu (a) [avgjord]
beslutad (a) [summa] convenu (a) [summa]
beslutad (a) [avgjord] arrangé (a) [avgjord]
beslutad (a) [summa] arrangé (a) [summa]
beslutad (a) [avgjord] fixé (a) [avgjord]
SV Suédois FR Français
beslutad (a) [summa] fixé (a) [summa]
beslutad (a) [avgjord] accordé (a) [avgjord]
beslutad (a) [summa] accordé (a) [summa]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour beslutad FR Traductions
planerad [utsatt] premeditated
förberedd [utsatt] prepared
uppgjord [avgjord] settled
utsatt [avgjord] vulnerable
given [avgjord] given
fastställd [avgjord] vested
viss [avgjord] certain
bestämd [avgjord] determined