La recherche du mot bedrövlig a 15 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
bedrövlig (a) [eländig] méprisable (a) [eländig]
bedrövlig (a) [miserabel] méprisable (a) [miserabel]
bedrövlig (a) [eländig] pauvre (a) {m} [eländig]
bedrövlig (a) [miserabel] pauvre (a) {m} [miserabel]
bedrövlig (a) [eländig] misérable (a) [eländig]
SV Suédois FR Français
bedrövlig (a) [miserabel] misérable (a) [miserabel]
bedrövlig (a) [dålig] inquiétant (a) [dålig]
bedrövlig (a) [dålig] regrettable (a) [dålig]
bedrövlig (adj) [Deserving strong ; shockingly bad.] déplorable (adj) [Deserving strong ; shockingly bad.]
bedrövlig (a) [dålig] déplorable (a) [dålig]
bedrövlig (a) [dålig] lamentable (a) [dålig]
bedrövlig (a) [blick] triste (a) [blick]
bedrövlig (a) [blick] piteux (a) [blick]
bedrövlig (a) [eländig] abject (a) [eländig]
bedrövlig (a) [miserabel] abject (a) [miserabel]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour bedrövlig FR Traductions
dyster [sorglig] dyster
olycklig [sorglig] uheldig
bitter [sorglig] bitter
tråkig [sorglig] kjedelig
hemsk [sorglig] forferdelig
enformig [långtråkig] kjedeleg (adj)
monoton [långtråkig] monoton
tjatig [långtråkig] kjedeleg (adj)
torr [långtråkig] tørr
sorglig [ledsam] sørgelig
långtråkig [ledsam] kjedeleg (adj)
grå [ledsam] grå
klandervärd [beklagansvärd] klanderverdig (adj n)
dålig [eländig] dårlig
oduglig [dålig] ubehjelpelig (adj)
skamlig [snopen] skamfull
ljus [just snygg] n lys
snygg [just snygg] deilig